El Crist Jacent

El meravellós grup escultòric renaixentista del Crist Jacent, principal obra d’art d’aquest temple, tallat en alabastre, fou encarregat per acord dels parroquians de Sant Pere l’any 1539. En aquella època la vila de Terrassa pertanyia a la parròquia de Sant Pere. Sens dubte, aquest admirable Crist Jacent és de les escultures més belles que existeixen a Catalunya. És d’aquelles obres excelses que, per si soles, immortalitzen el seu autor, Martí Díez de Liatzasolo (1544).

El grup està format per vuit figures: Jesucrist, les quatre Maries, Sant Joan, Nicodem i Josep d’Arimatea, i representa l’escena del davallament, quan el cos de Crist fou col·locat damunt del sudari i pietosament rentat i ungit.

En produir-se la destrucció del temple, l’any 1936, aquest grup escultòric fou bàrbarament destruït i mutilat a la cripta del temple on estava col·locat fins aquell moment. Mans amoroses en recolliren tots els bocins i els dipositaren en un millor lloc, amb l’esperança de poder-lo reconstruir.

L’any 1946, amb un projecte del decorador Antoni Badrinas fou de nou instal·lat, sufragat per Amics de les Arts, en un nou marc renaixentista de molta dignitat.