La Façana i l'Atri

La façana del temple està formada per un atri amb tres grans arcs gòtics amb fermes reixes de ferro forjat. A l’interior de l’atri hi ha els dotze apòstols i Crist Rei, obra de pedra de l’escultor gallec Nicanor Carballo,col·locats entre els anys 1996 i 1997 i que substitueixen els antics destruïts l’any 1936.  Tres claus de volta lliguen les arcuacions que cobreixen els sostres de l’atri.

Sobre la porta central d’entrada al temple hi ha un timpà de pedra amb la Santíssima Trinitat, obra contemporània de l’escultor Carles Armiño.

A sota aquest atri, en el soterrani, hi ha el local de l’Agrupació de Pessebristes, amb una mostra permanent de diversos diorames.

L’any 1999 fou resolta la inacabada façana del temple: a sobre de l’atri es va construir la Sala Capitular, obra de l’arquitecte Francesc Bacardit. Darrerament l’any 2005 van ser col·locades les quatre escultures de bronze que ornamenten l’actual façana del temple, que representen Sant Benet, l’arcàngel Sant Miquel, Santa Helena i Sant Antoni Maria Claret. Són obra de l’escultor Luis Beitia de Azkoitia (Guipúscoa).