Horari de les celebracions durant el mes de juliol

A la Catedral:

Dies feiners:  a les 8h, a les 12h i a les 20h.

Dissabte: a les 9h i a les 20h.

Diumenge: a les 9h, a les 10h, a les 12h i a les 20h.

Despatx parroquial: dimecres de les 18h a les 20h.

Sant Francesc:

Dssabte: a les 19h i a les 20h.

Diumenge: a les 11h i a les 12h.

Sant Jaume (Pla de Bonaire):

Diumenge: a les 13h.