Dedicació del temple

El dimarts 10 de desembre es celebra la solemnitat de la Dedicació del temple del Sant Esperit, que va presidir el Dr. Gregorio Modrego, arquebisbe de Barcelona en aquesta data l'any 1950. 

Es solemnitzarà especialment la Missa de les 8 del vespre, que serà presidida per Mn. Fidel Catalán, rector. Ptredicarà Mn. Joaquim Meseguer, rector de Sant Pere de Rubí, el qual farà lliurament a la Catedral d'una relíquia del Dr. Josep Guardiet, beat màrtir de la Guerra Civil, i que havia estat ecònom de la parròquia del Sant Esperit entre els anys 1915 i 1916.