Adoració perpètua del Santíssim

Properament  s'establirà en el conjunt de les Esglésies de Sant Pere l'Adoració perpètua a la Capella del Santíssim de l'església de Sant Pere.  És per aquest motiu que es necessiten persones que es vulguin comprometre una hora a la setmana a fer adoració. L'adoració al Santíssim és una pràctica creixent a l'Església que ajuda a fomentar la pregària davant el Senyor i a mantenir els temples com a llocs de pregària i adoració. Les persones interessades poden inscriure's a la sagristia de la Catedral.