24 hores per a Senyor

El divendres 9 de març tindrà lloc la Pregària de Quaresma a la Catedral amb Adoració al Santíssim i possibilitat de confessar-se, seguint les indicacions del papa Francesc. L'horari previst és:

- 20.30h: Exposició del Santíssim a l'altar major

- 21h: Pregària preparada pels joves

- 22h: Rosari pels cristians perseguits

- 23h: Pregària per les vocacions

- 24h: Benedicció amb el Santíssim