Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

Entre els dies 18 i 25 de gener té lloc aquesta setmana de pregària comuna a les esglésies cristianes. El lema d’enguany és “Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi empeny”, i coincideix amb el 500 aniversari de l’inici de la reforma protestant. Es tindrà present a les celebracions de l'Eucaristia de cada dia i en la pregària personal de cada creient.

A l’arxiprestat de Terrassa la pregària conjunta  tindrà lloc el divendres dia 20 de gener a les 9 de la nit a l’Església Evangèlica Unida amb la predicació de Mn. Joan Làzaro. A nivell diocesà el Sr. Bisbe presidirà la pregària de cloenda el dimecres dia 25 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral, acompanyat pels representants de diverses confessions cristianes.