Missa Crismal

El dimarts 22 de març el Sr. Bisbe presidirà a les 11 del matí la Missa Crismal a la Catedral. Assistiran els preveres de la diòcesi, els quals renovaran les seves promeses sacerdotals davant el Bisbe, així com també els diaques i els seminaristes. Mons. Saiz Meneses beneirà també els sants olis que es faran servir a les celebracions dels sagraments a la di`coesi (baptisme, confirmació, ordenació i unció dels malalts).