Campanya Contra la Fam

Des de fa més de 50 anys Mans Unides treballa, com a entitat d’Església, per eradicar la fam del món en una triple dimensió: la fam de Déu, la fam de menjar i la fam de cultura. Enguany, l’Arxiprestat de Terrassa, amb totes les seves parròquies, comunitats i institucions eclesials, ha assumit un projecte concret de Mans Unides a l’altiplà peruà, a la província de Chucuito.

Es tracta d’un projecte de Càritas en el districte de Juli, on hi ha quatre comunitats rurals andines que basen la seva economia en la ramaderia i especialment en la producció de làctics. L’objectiu del projecte és enfortir la cadena productiva d’aquests productes, mitjançant l’ampliació de coneixements tècnics i innovacions tecnològiques i organitzatives. La previsió és crear 93 nous llocs de treball i els beneficiaris del projectes seran prop de 2.000 persones. El projecte total té un cost total de 57.658 euros.

La situació actualment en aquestes comunitats és d’una profunda precarietat, amb pocs ingressos familiars, manca d’ocupació, pobra qualitat de vida i unes taxes molt elevades de desnutrició en la població infantil.