L’anunci de la Paraula i l’evangelització

  • Pastoral amb els infants:

 

La catequesi infantil té com a finalitat pròpia ajudar en la formació i en el creixement dels infants en la fe de l’Església, l’inseriment i participació en la comunitat cristiana i la vida cristiana. Les seves activitats es realitzen entre els mesos d’octubre i maig. La catequesi està organitzada en dos cursos preparatoris per a la Primera Comunió amb sessió setmanal per als infants (de dilluns a dijous de 6 a 7 de la tarda segons dia establert) i trimestral per als pares (un vespre).  S’organitzen celebracions en els temps litúrgics forts i es participa activament a la missa familiar cada dissabte a les 18.30 h.

 

L’Esplai 0.5 va ser fundat l’any 2000 per tal d’ajudar els infants en l’educació en la fe a través del lleure. Té com a finalitat ajudar els infants a viure i aprofundir en la dimensió cristiana de la seva vida.  Les activitats que organitza l’esplai són: la trobada setmanal cada dissabte de 4 a 6 de la tarda en el Centre Sant Esperit (Núm. 5), les sortides i excursions trimestrals i les colònies d’estiu, durant una setmana el mes de juliol a diversos indrets de Catalunya. També es participa activament cada dissabte a la missa familiar a les 18.30h.

 

 

  • Pastoral d’adolescents i joves:

La catequesi de Confirmació (Edge) té com a finalitat ajudar els adolescents en la descoberta de Déu, la maduració espiritual i el compromís evangelitzador enmig del món, tot preparant-los per a rebre el sagrament de la Confirmació. La catequesi s’organitza en sessions setmanals cada divendres a la tarda en el Centre Sant Esperit (C. Església Núm. 5) i en convivències i trobades periòdiques distribuïdes al llarg del curs.

 

Els grups de joves de Formació Permanent (FP)  (Lifeteen) volen ajudar els joves a aprofundir en la fe que han rebut i assumit madurament i en la formació cristiana continuada per tal de viure el compromís cristià. Mn. Francesc Cima en fou el fundador l’any 1992. Els joves es troben cada divendres a la tarda en el Centre Sant Esperit (C. Església Núm. 5). També organitzen convivències al Casal del Roser a Gisclareny, recessos, activitats de voluntariat i participen a les activitats diocesanes (jornades, escoles de pregària, lliga de futbol, etc).

 

  • Pastoral amb els adults:

 

El grup d'aprofundiment de la fe va néixer l’any 2009 amb la finalitat de preparar-se per rebre els sagraments de la Iniciació cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia) aquelles persones adultes que ho han sol·licitat. Es reuneixen mensualment un diumenge al matí i reflexionen sobre els fonaments de la fe i la vivència cristiana.

 

El grup de Formació permanent de parelles joves va ser creat l’any 2009 amb parelles joves que es preparaven per unir-se en matrimoni. Actualment és un grup de matrimonis joves obert que es reuneixen mensualment al vespre per reflexionar sobre la seva fe i la vivència matrimonial.

 

El grup de pares del 5.5 ha nascut a partir de la inquietud manifestada per pares que participen a les activitats de la parròquia amb els seus fills petits. Vol ajudar a la formació cristiana i l’educació dels infants a través de la missió dels pares i les famílies. El grup es reuneix mensualment el dissabte de 16.30h. a 18h. de la tarda a la Rectoria i tracta temes de formació oberts a tots els pares. També s’organitzen convivències per a pares al Casal del Roser a Gisclareny.

 

El Grup d’Espiritualitat de matrimonis del Sant Esperit està format per 25 matrimonis i va ser fundat per Mn. Joan Puig. Té com a finalitat la formació permanent cristiana en la família, amb projecció apostòlica i vinculat sempre a la vida de l’Església i la comunitat parroquial. Es reuneixen mensualment un divendres al vespre, i a més organitzen conferències on es tracten temes d’actualitat, sempre des de un punt de vista cristià i celebracions diverses i recessos.

 

Els Cursets de Cristiandat són presents a la nostra parròquia des de l’any 1956. Es tracta d’un moviment de nova evangelització que té com a finalitat que els seus membres, homes i dones, particularment allunyats, prenguin consciència de ser persones i es situïn en un clima d’amistat que vol ajudar a viure amb entusiasme la Bona Nova de Déu que en Crist ens estima. Les reunions són setmanals, cada dimarts a les 21h. en el Centre Sant Esperit (C. Església Núm. 5). Un altre grup es reuneix cada quinze dies el dimarts a la tarda, a les 18h.

 

El Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya va ser refundat l’any 1976, hereu del grup anterior que existí entre els anys 1932 i 1936. Promou la formació  cristiana i el compromís enmig de la societat dels seus membres d’una manera organitzada. Organitza cercles d’estudis, conferències i recessos i des de l’any 1984 el Concurs Bíblic de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arxiconfraria Teresiana va néixer a la parròquia l’any 1884 seguint el model iniciat per Sant Enric d’Ossó. La seva finalitat ha estat la formació espiritual de les noies, la catequesi, la creació d’escoles per obreres i empleades de la llar i l’esbargiment. L’Arxiconfraria organitza la celebració de la festa de Santa Teresa Jesús, diverses conferències formatives per Advent i per Quaresma i promou la participació de llurs membres en l’apostolat a través dels diversos grups i accions de l’Església.