Parròquia del Sant Esperit de Terrassa

La parròquia, comunitat propera, “és una determinada comunitat de fidels constituïda d’una manera estable en l’Església particular, la cura de la qual, sota l’autoritat del bisbe diocesà, és encomanada a un rector, com el seu pastor propi” (Codi de Dret Canònic, núm. 515.1).

 

La parròquia del Sant Esperit de Terrassa neix arrel de  la necessitat creada a la vila de Terrassa de tenir una parròquia al centre. L’any 1574 s’iniciaren les obres del nou temple i l’any 1593 foren inaugurades, per bé que les obres encara continuaren. El 24 de març de l’any 1601 el bisbe de Barcelona Mons. Alonso Coloma va erigir canònicament la parròquia del Sant Esperit i de Sant Pere.

 

Actualment forma part del bisbat de Terrassa, erigit per Sant Joan Pau II a través de la butlla Christifidelium salutem amb data 15 de juny de 2004, data en la que el temple de la parròquia fou elevat a la dignitat de Catedral de la nova diòcesi. L’Excm. i Rvdm. Sr. Josep Àngel Saiz Meneses és el primer bisbe diocesà.

 

La parròquia del Sant Esperit es troba ubicada en el centre històric de la ciutat, en el districte del Centre Ciutat. Els seus límits territorials van des de la Carretera de Montcada fins al Passeig 22 de Juliol de sud a nord, i des del Carrer Galileu al Torrent del Vallparadís i el Carrer de Sant Antoni d’oest a est. Limita per la banda sud amb la parròquia de Sant Valentí, per la banda nord amb les parròquies de la Santa Creu i Sant Pere, per la banda oest amb la parròquia de la Sagrada Família i per la banda est amb les parròquies de Sant Josep i Sant Pere.