L’acció caritativa i social

Càritas parroquial està formada per un grup de cristians que té com a finalitat ajudar a la comunitat parroquial en la sensibilització i col·laboració en l’acció social inherent a la vida cristiana. Entre altres activitats promou l’acompanyament i ajut a persones necessitades, la promoció del voluntariat i la col·laboració activa i responsable en projectes d’ajut a persones i col·lectius determinats.

 

La Pastoral de la Salut s’organitza a través del grup de visitadors de malalts. La seva missió és visitar aquelles persones malaltes o grans, que viuen a residències o cases particulars, i que ho sol·liciten per tal d’acompanyar-los en la seva vida, compartint les seves inquietuds i fent-los arribar la paraula de consol i proximitat que ofereix la fe cristiana des de la comunitat parroquial.
 

Mans Unides hi és present a la parròquia des de la seva creació l’any 1960, i està organitzada a través d’un grup de persones, que coordina la presència en l’Arxiprestat de Terrassa i que motiva  i fomenta la sol·licitud de l’Església davant el problema de la pobresa i la fam en el món. Cada any organitza la Campanya contra la Fam, el segon diumenge de febrer, i organitza i col·labora en altres activitats en ordre a ajudar els països del tercer món.
 

Conferències de Sant Vicenç de Paül hi són des de l’any 1859 i a través de la seva col·laboració atenen actualment a 100 famílies necessitades de la ciutat directament amb menjar o bé fent seguiment del pagament de rebuts i altres despeses de primera necessitat, amb l’assessorament directe d’una assistent social.